Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thứ ba - 18/03/2014 12:00
Bài tập luyện tập cách nhận dạng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập này tập trung vào 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn dùng xen kẻ lẫn nhau. Các bạn hãy cố luyện tập để nhận ra câu nào thuộc thì hiện tại đơn và câu nào thuộc thì hiện tại tiếp diễn để chia động từ trong ngoặc cho thích hợp.

1. Whe-re ___________you (live)____________?
    I (live)______________in Hai Duong town.
2. What _______________he (do) ______________now?
    He (water)_________________flowers in the garden.
3. What _______________she (do)_____________?
    She (be)______________a teacher.
4. Whe-re _________________you (be) f-rom?
5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play)________________soccer.
6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.
7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my granparents.
8. ____________your father (go)_____________to work by bus?
9. How ___________your sister (go)___________to school?
10. What time _____________they (get up)_________________?
11. What ____________they (do)________________in the winter?
12. Today, we (have)______________English class.
13. Her favourite subject (be)__________________English.
14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.
15. Look! Aman (call)_________________you.
16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.
17. ______________ you (play)_________________badminton now?
18. Everyday, my father (get up)_________________at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 6.00 am.
19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen ) ________________ to music at 10.00.
20. Everyday , I (go) __________to school by bike but today I go to school by motorbike.
21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe but today he (drink)______________ milk.
22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.
23. Hoa (live)________________in Hanoi ,and Ha (live)________________in HCM City.
24. Hung and his friend (play)_______________badminton.
25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.
26. Ha never (go)_________________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.
27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.
28. There (be)____________________ animals in the circus.
29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?
30. What _____________she (do ) _________________at 7.00 am?
31. How old _________she (be)?
32. How ___________she (be)?
33. My children (Go)________________to school by bike.
34. We (go)_______________to supermarket to buy some food.
35. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.
36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.
37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.
38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.
39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)____________________to school by bike.
40. Who you _________________(wait) for Nam?
      -No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.
41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.
42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an appartment in the suburb.
43. How _________your children (go)_________________to school everyday?
44. It’s 9 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.
45. We_______________________(play) soccer in the yard now.
46. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.
47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?
48. Now I (do)_____________the cooking while Hoa (listen)_______________to music.
49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________________shopping at the mall.
50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school.
51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.
52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed.
53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.
54. On Friday, I (have)______________________English.
55. At the moment, I (eat)______________an orange, and My sisters (Play)_______ Tennis.
56. _______her bag (be)?
      - No, they(not be)______________.
57. What time _____________your children (go)____________ to school?
58. He (live)________________in HCM City.
59. What time___________your brother usually (get)___________up?
60. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.
61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.
62. This (be)________a book and there (be)_________pens.
63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.
64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.
65. What time _________you (start)___________your class?
66. ___________you (be) in class 12A3?
67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.
68. My brother (not live )____________________in London; he (live )_______________ in Manchester.
69. Now Mr. Long (design ) ____________________his dream house.
70. He (like)_____________APPLES, but he (not like )_____________________bananas.
71. __________________she (like)______________apples?
72. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00. -__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?
73. He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.
74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.
75. I (like )__________________ice-cream.
76. What ___________________Mr. Ha (live)_______________?
77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.
78. Hang (go)__________________to the bookshop now because she ( want ) ___________to buy some books.
79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.
80. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.
81. Everynight , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.
82. Every year, I usually (go)______________________to Vietnam.
83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.
84. Every everning, my mother (like)___________ watching television.
85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.
86. We (not read)___________________after lunch.
87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.
88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?
89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.
90. They (go)___________home and (have)___________lunch.
91. ___________he (play)__________sports?
92. He (teach)_______________English in a big school in town.
93. Everyday she (go)____________to work by bike.
94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.
95. Sometimes, I (play)__________badminton.
96. Ann (like)____________her job very much.
97. ___________your mother (walk)_________to the market?
98. Look! They (run)_________________________together.

Tác giả bài viết: Minh Phú

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://aneedz.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 395 trong 118 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 118 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Monkey Junior

Mua khóa học với mã giảm giá DIS40MJ bạn tiết kiệm được 40% so với mức 30% mua hàng trực tiếp từ ứng dụng

Để sử dụng mã giảm giá hãy lựa chọn 1 trong 3 cách sau::

Cách 1: Gọi điện đến số hotline của chương trình Monkey Junior 1900636052
và đọc mã giảm giá DIS40MJ cho nhân viên chăm sóc khách hàng khi mua thẻ học Monkey Junior.

Cách 2: Click vào Hình hoặc Link : http://www.monkeyjunior.vn/?coupon=DIS40MJ&lp=1.
 Đường dẫn trên đã dùng mã giảm giá DIS40MJ bạn đã được giảm 40%.

Cách 3: Cài đặt Monkey Junior trên thiết bị rồi nhập mã giảm giá DIS40MJ
Monkey Junior

Mua khóa học với mã giảm giá DIS40MJ bạn tiết kiệm được 40% so với mức 30% mua hàng trực tiếp từ ứng dụng

Sử dụng mã giảm giá bằng 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Gọi điện đến số hotline của chương trình Monkey Junior 1900636052
và đọc mã giảm giá DIS40MJ cho nhân viên chăm sóc khách hàng khi mua thẻ học Monkey Junior.

Cách 2: Click vào Hình hoặc Link : http://www.monkeyjunior.vn/?coupon=DIS40MJ&lp=1.
 Đường dẫn trên đã dùng mã giảm giá DIS40MJ bạn đã được giảm 40% so với mức 30% nếu mua trực tiếp.

Cách 3: Cài đặt Monkey Junior trên thiết bị rồi nhập mã giảm giá DIS40MJ
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay9,764
  • Tháng hiện tại210,137
  • Tổng lượt truy cập3,364,618
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây