Learn English, Excel, Powerpoint

https://aneedz.com


luyện tập kỹ năng phân tích từ loại, cấu trúc câu- Bài 3

Bài 3, bài tập luyện tập nhận dạng từ loại trong câu tiếng anh giúp phát triển kỹ năng làm bài tập điền từ vào chỗ trống.
Tiếp theo bài 3, chúng ta học kỹ năng nhận dạng và phân tích từ loại trong câu:

Câu số 5, chỗ trống cần một động từ nguyên mẫu có to hoặc cấu trúc would rather 

Như chúng ta đã học, cấu trúc Would rather hoặc would sooner + bare infinitive mà ở câu này, phía sau còn có một động từ có TO (to stay) như vậy ta không điền từ rather ở đây được. Còn từ Better thì sao? có lẽ chúng ta lại nghĩ đến Cấu trúc had better. nhưng lại là một suy nghĩ sai nữa rồi.

Chúng ta có cấu trúc preter to do something. và ở câu này, động từ prefer là hợp lý nhất.
 

Hãy chọn phương án đúng để luyện tập nhé

Question 1. I hope I haven't ...... my boss any trouble by changing the meeting plan.
  
Question 2. The ground is wet: don't run or you might ...... !
  
Question 3. When you come to my house, ...... your laptop with you.
  
Question 4. Peter arrived at the bookstore ....... as the manager was closing for the day.
  
Question 5. I would ...... to stay at home and play video games for a change.
  
Question 6. Is there ...... of food for all?
  
Question 7. Lucy says she's happy at her birthday party but she's ...... complaining.
  
Question 8. ...... the door when you go in the car.
  
Question 9. ...... stay here one night if it's too difficult to get back.
  
Question 10. No ...... Lily is happy when you think how many prizes she has won recently.
 


 

Tác giả bài viết: Minh Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây