Cách Tăng số lần Undo cho Excel

Chủ nhật - 15/09/2013 13:04
Bài học sau giúp bạn tăng số lần undo của Excel lên đến 99 lần chứ không phải 16 lần như mặc định

Tăng thêm số lần Undo cho ExcelMỗi một thao tác trên máy tính đều cho phép chúng ta quay lại (Back) hoặc trên Excel gọi là Un